I det fynske folks tjeneste

Anti-flue forsøg en succes

Odense Renovationsselskab betegner sit flerårige forsøg med uddeling af fluediske til at holde fluerne væk fra skraldespanden om sommeren som en succes. Ordningen bliver nu permanent.

Succes med at bekæmpe fluer i skraldespanden

Stor tilfredshed trods praktiske problemer

Udfra kommentarer fra 900 odenseanere, der har afprøvet fluedisken, konstaterer Odense Renovationsselskab, at disken er en succes.

  • 72 % mente, at lugten fra affaldsbeholderen er meget bedre, end når der ingen fluedisk er i beholderen.
  • 81 % mente, at der var færre fluer ved affaldsbeholderen
  • 75 % havde bemærket, at også antallet af mider er mindre, når fluedisken sidder i beholderen.
  • Omkring halvdelen af forsøgsdeltagerne oplevede, at fluedisken faldt af - oftest i forbindelse med tømningen
  • 96 % af deltagerne mener, at det har været et godt forsøg.

De mange tilfredse deltagere i forsøget gør, at Odense Renovationsselskab indfører uddelingen af fluediske til en fast ordning.

Odense Renovationsselskab A/S arbejder sammen med producenten om at finde en anden løsning på opsætningen af fluedisken.

Man vil til foråret få mulighed for at tilmelde sig ordningen, og er derved tilmeldt fra år til år.

To års forsøg

Renovationsselskabet har i to somre uddelt gratis fluediske til kunderne som et forsøg.
 
Disken klæbes fast i affaldsspandens låg. Når disken åbnes afgiver den en lugt, som holder fluerne væk.
 
Baggrunden er problemer med fluer og maddikker i skraldespandene især i varme somre til ulempe både for borgerne og renovationsarbejderne.

Læs mere om fluedisken