I det fynske folks tjeneste

Assens-grundvand i søgelyset

Fem vandværker i Assens området har problemer med nitrat i grundvandet. Nitrat kan i for store mængder være kræftfremkaldende.

Ikke farligt endnu

Det er landbrugets brug af gødning, som får skylden for den store nitratmængde. Det er især vandet fra Melby-Kærum og Sønderby Vandværk, der er problematisk.

- Det er vigtigt at understrege, at forbrugerne ikke løber nogen risiko ved at drikke vandet på nuværende tidspunkt. Men nitratmængden er stigende og derfor bliver vi nødt til at gøre noget nu, inden det er for sent, siger geolog Gunnar Larsen, Fyns Amt.

Først ved nitratmængder på 50 mg pr liter er det farligt at drikke vandet.
En kombination af intensiv dyrkning og jordbundsforhold uden ret meget ler menes at være årsagen til problemerne med nitraten.

Plan i høring

Den højeste grænseværdi i et af de ramte vandværker er på 25 mg nitrat pr. liter vand. Det er lige netop den grænse Fyns Amtsråd har vedtaget skal udløse en særlig indsats.

Fyns Amt lægger nu op til at lave frivillige aftaler med landmændene, så de fremover kan dyrke jorden, så der ikke siver så meget nitrat ned i grundvandet. Det er en indsats, som vandforbrugerne skal betale for.

Fra idag og frem til 6. november sender Fyns Amt en indsatsplan i offentlig høring og 3. oktober er der borgermøde om emnet på Assens Rådhus.