I det fynske folks tjeneste

Astmaskoler genopstår

Både Svendborg og Odense får igen en astmaskole, der skal hjælpe børn mellem seks og 14 år at leve med deres astma.

Svendborg Kommune og OUH Svendborg Sygehus er gået sammen om at oprette skolen, der formentlig få til huse på sygehuset i Svendborg.

Skolen kommer til at tage et hold efterår og forår med 20 elever på hvert hold. Den ventes at begynde allerede i november 2008.

Lærer at leve med deres sygdom

I skolen undervises børnene af astmasygeplejersker og specialuddannede idrætslærere.

De lærer bla. om, hvordan de skal håndtere deres astma, om astmamedicin, om at undgå husstøvmider og hvordan de kan være fysisk aktive på trods af sygdommen.

Ud af tomrum

Astmaskolerne blev tidligere drevet af Fyns Amt.

Da amterne blev nedlagt var det uklart hvem, der skulle overtage dem - om det var kommunernes opgave eller sygehusenes.

Derfor er der gået mere end 1½ år uden at skolerne har fungeret.

Men nu har Odense Universitetshospital og Odense og Svendborg Kommuner besluttet at gå sammen om at få skolerne igang igen.

De seneste mange år er antallet af astmatilfælde steget, og det er den hyppigste lidelse blandt skolebørn.

Det skønnes at 7 - 10% af alle skolebørn har astma.