I det fynske folks tjeneste

Avanceret målebil tjekker de fynske veje

En noget speciel bil kører for øjeblikket de fynske landevej tynde. Vejdirektoratets målebil tjekker vejenes tilstand med avanceret laser- og fotoudstyr.

00:31

Video: Ole Holbech

Præcise data er vigtige, når der skal træffes beslutninger om vedligeholdelse af landets veje. Vejdirektoratet kører derfor alle statens veje - motorveje, motortrafikveje og landeveje - igennem én gang om året i hver retning for at måle på deres tilstand. Det bliver til næsten 8.000 km om året.  

Det foregår med Vejdirektoratets Aran. Det er en såkaldt "automatisk vejanalysebil", og den kører i disse dage rundt på de fynske veje.

- Korrekt data giver os mulighed for udnytte vejenes belægninger fuldt ud, inden de skal udskiftes, og målrette reparationer af vejene, før skaderne udvikler sig. Det sparer penge og øger trafiksikkerheden på vejene, fortæller måletekniker Sonny Frølsgaard fra Vejdirektoratet.

Det specielle køretøj vækker en del opsigt, hvor den komme frem.

- Vi er jo godt klar over, at vi har en autocamper af de helt dyre, og som adskiller sig fra de andre autocampere. Det er nok også den dyreste autocamper i Danmark, fortæller Sonny Frølsgaard.

Målebilen begyndte sin rundtur på Fyn torsdag, og i løbet af sommeren bliver hele det danske vejnet fotograferet og målt.

00:54

- Korrekt data giver os mulighed for udnytte vejenes belægninger fuldt ud, inden de skal udskiftes, og målrette reparationer af vejene, før skaderne udvikler sig. Det sparer penge og øger trafiksikkerheden på vejene, fortæller måletekniker Sonny Frølsgaard fra Vejdirektoratet.

Luk video

Vejdirektoratets Aran

Vejdirektoratets Aran (Automatic Road Analyzer) er en målebil spækket med højteknologisk udstyr, der kan tage sig af de vigtigste målinger på én gang og i fart, så det sker med mindst mulig gene for trafikanterne:
  • Scanner vejen med laser for revner
  • Måler på jævnhed, sporkøring og tekstur
  • Tager billeder af vejen
 
Digitale billeder i fart
Bilen er forsynet med et 170 graders widescreen HDTV kamera, der kan optage skarpe billeder selv i høj fart. Kameraet er monteret på taget og er fremadrettet. Der kan optages billeder for hver 5. meter.
 
Bilen er også udstyret med GPS-udstyr, Der kan stedfæste alle målinger helt ned til 10 centimeters nøjagtighed.
 
Samtidig bruger kameraet fotogrammetri, dvs. måling af samme punkt i to billeder. Det betyder, at man nøjagtigt kan stedfæste alle former for vejudstyr, fortove, skilte, læskure m.m.
 
Jævnhed, sporkøring og tekstur
Vejens jævnhed har betydning for komforten, når du kører på vejen. Men samtidig har det indflydelse på, hvor meget din bil slides under kørslen og benzinforbruget. En ujævn vej larmer mere og bliver desuden hurtigere slidt i stykker.
 
Vores måling af sporkøring er vigtig både af hensyn til trafiksikkerheden (akvaplaning) og vedligeholdelsen, da målingerne afslører, hvornår asfalten skal skiftes. Typisk bliver vejens langsomme kørespor slidt hurtigere end de øvrige spor pga. den tunge lastbiltrafik.
 
Desuden er der en klar sammenhæng mellem antallet af ulykker i vådt føre og vejens friktion eller ruhed. Jævnlige målinger af vejens tekstur gør os i stand til at udpege de strækninger, hvor friktionsevnen derefter bør undersøges grundigere.

Fakta om Aran
Længde:6,71 m
Bredde:2,36 m
Højde:3 m
Vægt:5.000 kg
Datakapacitet: 2 TB på transportable diske - data fylder ca. 1 gb pr. målekilometer

Kilde:Vejdirektoratet