I det fynske folks tjeneste

Batterier afleveres med papiraffald

Odenseanerne kan fremover aflevere deres brugte batterier direkte til skraldemændene, når der hver fjerde uge hentes papiraffald.

Fremover vil renovationsarbejderne også tage batterier med

Derfor er det i første omgang kun de husstande, som har en tohjulet papircontainer, der får glæde af den ekstra service fra Odense Renovation.

I stedet for at køre på genbrugspladsen med batterierne eller lægge dem i den røde kasse, der bruges til farligt affald, så kan odenseanere med papircontainere bare lægge brugte batterier i en klar plastikpose på låget.

Færre batterier i skraldespanden

Der bliver samlet langt færre batterier ind i Odense end i Århus og København, og det har fået Odense Renovation til at tage det nye initiativ, fordi det gør det lettere for folk at komme af med de miljøfarlige batterier, der ellers risikerer at ende i skraldespandene.

Fra 1. april 2007 kan også husstande med firhjulede papircontainere aflevere batterierne med papiraffaldet i en lille beholder, der monteres inde i containeren.