I det fynske folks tjeneste

Bent Jensen vil anke dom i Dragsdahl-sag

Historieprofessor Bent Jensen vil anke dommen i Jørgen Dragsdahls injuriesag mod ham. Historikeren retter samtidig skarpt angreb på dommer i sagen.

Leder af Center for Koldkrigsforskning på SDU Bent Jensen vil anke dom til landsretten

Den bitre juridiske kamp mellem historieprofessor Bent Jensen og journalist Jørgen Dragsdahl fortsætter efter alt at dømme ved landsretten.

Efter Bent Jensen fredag tabte sagen om spionbeskyldningen mod Dragsdahl ved Retten i Svendborg, erklærer han sig parat til at anke til landsretten, når den endelige dom foreligger.

- Jeg mener det er vigtigt for den danske offentlighed og dem, der interesserer sig for en sandfærdig og transparent historieforskning, at denne sag ikke ender med denne dom, siger Bent Jensen.

Forkert grundlag for byretskendelse

Retten fandt ikke, at Bent Jensen havde bevist sine påstande om, at Jørgen Dragsdahl var talerør for Sovjetunionens hemmelige politi, KGB, under den kolde krig, og mens han i perioder arbejdede for dagbladet Information.

Dommen er dog helt forkert, mener Bent Jensen:

- Jeg betragter præmisserne i dommerens mundtlige tilkendegivelse som fejlagtige og er overbevist om, at jeg vil vinde en appelsag, siger Bent Jensen.

Kritik af byretsdommer

Han ønsker ikke at uddybe, hvad der konkret giver ham tro på en sejr i en ankesag, men retter i stedet en barsk kritik af dommer ved Retten i Svendborg Mette Langborg.

- Dommen er afsagt af jurister, og de kender ingenting til kildekritik, siger Bent Jensen, der er centerleder på Center for Koldkrigsforskning (CFKF).

I begyndelsen af næste uge mødes bestyrelsen for Center for Koldkrigsforskning for at drøfte situationen og fremtiden for centerlederen.

Den mundtlige tilkendegivelsen fra retten betyder, at Bent Jensen vil blive idømt 20 dagbøder a 2000 kroner samt en godtgørelse til Dragsdahl på 200.000 kroner, hvilket skulle være et rekordbeløb i dansk ret i den slags sager.