I det fynske folks tjeneste

Besøg din venskabsby og få støtte fra EU

Kerteminde Kommune har lavet en kortfattet pixibog om muligheden for at få støtte fra EU til samarbejde med kommunens venskabsbyer.

Kerteminde hjælper borgerne på vej til EU-støtte til samarbejde med venskabsbyer

EU-programmet "Europa for borgere" har det formål at fremme et aktivt medborgerskab i unionen.

Håbet er at give EUs borgere mulighed for at deltage aktivt i opbygningen af en europæisk identitet, som bygger på fælles værdier, historie og kultur.

Det kan for eksempel ske ved at støtte aktiviteter og samarbejder, der samler mennesker fra forskellige lokalsamfund på tværs af landegrænserne.

Programmet råder over 215 millioner euro, som deles ud frem til 2013.

Foreninger, offentlige myndigheder og læreanstalter er blandt dem, der kan søge støtte til aktiviteter med kommunens venskabsbyer i Europa.

For at give interesserede et hurtigt overblik over muligheden for at søge støtte har Kerteminde Kommune lavet en pixiudgave af programmet, som kan hentes på kommunens hjemmeside.

Det er også muligt at få kommunal støtte til rejser til venskabsbyer, hvis formålet er kulturelle aktiviteter eller hvis deltagerne er børn, unge eller kommunale institutioner.