I det fynske folks tjeneste

Biomasse på Fynsværket i fare

Grundlaget for at producere varme med biomasse på Fynsværket forsvinder, hvis Folketinget vedtager planlagte ændringer i varmeforsyningsloven.

Vattenfall ejer og driver kraftværker i København, Aalborg og i Odense. I København og Aalborg giver politikerne i Folketinget nu grønt lys til, at kraftværkerne kan ombygges til biomasse. Men i Odense bliver ombygningen umulig, fordi gartnerierne på Fyn ikke længere er forpligtet til at betale Fynsværkets ekstra omkostninger ved at anvende biomasse.

- Det er ærgerligt, hvis vi ikke kan få Fynsværket på biomasse. Vattenfall har ellers været i tæt dialog med Energistyrelsen, men justeringerne efter høringsfasen var ikke gennemtænkte, siger Vattenfalls administrerende direktør Jørgen Nielsen.

Vattenfall arbejder med planer om enten at ombygge Fynsværket til biomasse eller at etablere et nyt biomassebaseret kraftværk omkring 2018, hvor det forventes at Fynsværket enten skal gå ud af drift eller levetidsforlænges. Men hvis lovforslaget vedtages, vil det ikke være økonomisk muligt for Fynsværkets ejer Vattenfall at gennemføre ombygningen i Odense.

Protester fra landbruget

For de fynske halmleverandører kommer lovændringen som en ubehagelig overraskelse.

- Det er meget meget uheldigt. Hvis de fynske landmænd ikke længere kan levere halm til Fynsværket er der mange der må gå fra hus og hjem, siger Hans Stougaard, formand for de danske halmleverandører.
Hvis Fynsværket ikke kan modtage biomasse vil det betyde, at regeringen får sværere ved at opfylde kravene til reduktion af CO2-udledningen og det møder kritik fra Dansk Energi.

- Det er synd og skam, at Folketinget nu ser ud til at fjerne det økonomiske grundlag for, at også Fynsværket kan bruge grøn energi i form af biomasse. Det betyder, at den kommende klimalov - som skal sikre 40 procent CO2 reduktion i Danmark - pludselig skal skabe langt større CO2-reduktioner indenfor boliger, transportsektoren og i landbruget, siger Charlotte Søndergren, afdelingschef i Dansk Energi.

Direktøren for Vattenfall håber, at politikerne alligevel kan nå at rette op på fejlen inden 3. behandlingen i Folketinget på fredag den 8. juni.

Ved du noget? Så send os et tip