I det fynske folks tjeneste

Bogens - Ø Vandværk ved Kerteminde frikendt

Vandet fra Bogens - Ø Vandværk ved Kerteminde kan nu igen drikkes uden at blive kogt først.

Nye prøver fra vandværket viste ingen tegn på forurening, hvorfor Embedslægen og Kerteminde Kommune ophæver kogepåbuddet.

Det blev indført onsdag efter at der var fundet coliforme bakterier i vandet.

Nærmere undersøgelser tyder på, at indtrængning af overfladevand i vandforsyningen ved stormfloden i efteråret var årsag til forureningen.

Husstande, der ikke har brugt vand fra hanen i nogle dage opfordres til at udskylle stikledning og rør ved at lade vandet løbe fra samtlige husets haner i et kvarter.