I det fynske folks tjeneste

Boom i udstedelse af straffeattester

Arbejdsgiverne vil i stadig stigende grad sikre sig, at intet i deres ansættelsespraksis kan beklikkes.

Foto: Fyns Politi

Stadigt flere anmoder om en udskrift af deres straffeattest efter krav fra deres arbejdsgiver.

Siden 2001 er der sket en stigning på over 150 procent i udstedelser af den type straffeattest, som borgere og private arbejdsgivere kan få adgang til.

Det viser nye tal fra Rigspolitiets Kriminalregister, skriver Berlingske Tidende. Tallet er steget fra godt 10.000 attester til over 27.000 sidste år.

- Det er vores fornemmelse ud fra borgerhenvendelserne, at straffeattester bliver krævet til stadig flere job. I dag er det helt ned til flaskedrengene, siger afdelingsleder Lise-Lotte Christensen fra Kriminalregisteret til Berlingske Tidende.

Også i landets politikredse, der udsteder hovedparten af straffeattesterne uden om Kriminalregisteret, mærker man boomet i efterspørgslen.

Hos Fyns Politi oplyser vicepolitikommissær Holger Warmbier fra Servicecentret, at gennemsnitligt 50 borgere om dagen beder om en straffeattest.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen fra Dansk Arbejdsgiverforening bekræfter tendensen:

- Arbejdsgiverne vil sikre sig, at intet i deres ansættelsespraksis kan beklikkes. Man kan ikke tåle at blive kritiseret for ikke at have styr på sine medarbejdere, siger han til Berlingske Tidende.