I det fynske folks tjeneste

Borgerberetning 2004 på gaden

Odense Kommune har nu sendt Borgerberetning 2004 på gaden - både på gammeldags papir og elektronisk. Beretningen fortæller alt om Odense i det forløbne år, og indeholder en lang række tal og statistikker med facts om Fyns hovedstad.

-

Odense Kommune har nu sendt Borgerberetning 2004 på gaden - både på gammeldags papir og elektronisk. Beretningen fortæller alt om Odense i det forløbne år, og indeholder en lang række tal og statistikker med facts om Fyns hovedstad.

Borgerberetning 2004 er opdelt i en række emner, som tilsammen dækker de 17.000 kommunalt ansattes aktiviteter gennem 2004.

Emnerne er kultur og fritid, børn og uddannelse, ældre, byen, integration, social og regnskabet for året 2004. Hertil kommer en sektion med Odense i tal om til- og fraflytning, arbejdsløshed o.m.m.