I det fynske folks tjeneste

Bortvisning af dagplejere underkendt

Det var ikke i orden, da Odense kommune sidste år bortviste to kommunale dagplejere med begrundelsen om, at dagplejernes ægtemænd var rygere i hjemmet. Det fastslår en faglig voldgiftskendelse, der giver FOA entydigt medhold i sagen.

Anna Margrethe Wrøbell fik blomster torsdag, da dommen kom frem

De to bortviste dagplejere bliver tilkendt en samlet erstatning på 459.664 kroner, skriver FOAs hjemmeside.

Tre højesteretsdommere har deltaget i voldgiftsafgørelsen på grund af sagens principielle karakter.

Sektorformand Jakob Sølvhøj fra FOA slår fast, at sagen ikke handler om rygning eller ej.

- Sagerne drejer sig om kommunens bortvisning og her siger kendelsen tydeligt, at Odense Komune overreagerede ved at bortvise de to, siger han.

Ugyldige tjenstlige ordrer

De to dagplejere havde været dagplejere i 18 og 27 år, da de blev bortvist i efteråret 2007.

De røg ikke selv, men det gjorde deres ægtefæller i andre af husets rum.

Odense Kommune udstedte tjenstlig ordre om, at rygningen skulle stoppe, ellers ville dagplejerne blive bortvist.

Men det kan kommunen ikke gøre:

- En tjenstlig ordre, som påbyder noget, som det ikke står i den ansattes magt at efterkomme, er ugyldig, fastslår voldgiftskendelsen.

I følge FOAs formand, Dennis Kristensen, slår kendelsen fast, at selvom ny lovgivning skal overholdes, så kan en overtrædelse af det, der var lovligt ved en lønmodtagers ansættelse ikke uden videre føre til bortvisning uden varsel.

- Det handler om lønmodtageres retsstilling, siger han.