I det fynske folks tjeneste

Boye og Boye ønsker investeringer

Odenses to mest magtfulde politikere, Borgmester Jan Boye (K) og Rådmand Anker Boye (S), har sendt et brev til transportministeren, hvori de opfordrer regeringen til at investere i bustrafik.

Jan Boye og Anker Boye har sendt et brev til transportministeren.

Henvendelsen kommer, efter at det står klart, at FynBus mangler 30 millioner kroner på driften i Odense, hvilket fører til forringelser af selve driften.
- Vi vil derfor opfordre til, at regeringens påtænkte massive investeringer i banetrafikken følges op af lige så massive investeringer i bustrafik. Bustrafikken transporterer væsentlig flere passagerer end banetrafikken og er mange steder en forudsætning for, at passagererne vil benytte banen, skriver Boye og Boye i brevet til transportminister Lars Barfoed (K).

De to fynske politikere skriver endvidere, at de frygter for sammenhængskraften i det kollektive trafikudbud:
- Vi skal derfor på byrådets vegne anmode ministeren og udvalget om at arbejde for en løsning, der sikrer en økonomisk forsvarlig helhedsplanlægning og investering i det kollektive trafikudbud i Danmark, skriver de.