I det fynske folks tjeneste

Bred budgetaftale i Ny Assens.

Flere penge til børne- og ældreområdet i Ny Assens. Budgettet for de kommende fire år i Ny Assens Kommune er nu faldet på plads, og alle partier i byrådet står bag aftalen. - Budgetaftalen er blevet til i en god og konstruktiv tone, og vi har lyttet til borgernes ønsker, siger Finn Brunse, formand for sammenlægningsudvalget.  

Finn Brunse og kollegerne i sammenlægningsudvalget i Ny Assens Kommune har lyttet til borgernes ønsker

Ugentlig åbningstid på 52 timer

Børnepasningsområdet har fået tilført yderligere 1,6 mio. kr., der skal sikre en ugentlig åbningstid på 52 timer, maksimalt tre ugers ferielukning samt tilskud til forældre, der vælger at passe deres børn selv.

Valgmulighed til ældre

De ældre i Ny Assens får nu en ordning, hvor de selv kan vælge mellem kold og varm mad, og en planlagt besparelse på området på 972.000 kr. droppes. Politikerne har også afsat 400.000 kr. til en teletaxa-ordning.

Foreninger og klubber får pulje

Idræts- og foreningslivet i Ny Assens kan glæde sig over en ekstra pulje på 450.000 kr. Pengene skal dække foreningernes udgifter til harmoniseringen.  Kulturelt Samråd i Aarup bliver tilgodeset med 60.000 kr. for at få lige vilkår med Tobaksgården i Assens.

Se budgetaftalen her