I det fynske folks tjeneste

Byplan: Farten ned i centrum

Så er sløret løftet for planerne i Odense Centrum. Bilisterne får det sværere, en tunnel bliver sløjfet og så skal der bygges langs og midt på Thomas B. Thrigesgade.

En af planerne for Thomas B. Thrigesgade er at kile et byggeri ind og dermed gøre vejen smallere. Farten bliver sat ned.

Pladsen bag rådhuset. Her skal der bygges meget og højt, fordi pladsen i dag ikke bliver brugt i dag.

1 af 3

På et pressemøde onsdag afslørede Anker Boye og Jan Boye planerne for Odense.

Mest omfattende bliver området omkring Thomas B. Thrigesgade, hvor der skal rettes op på 60'ernes bommert, hvor det var bilisterne, der blev taget hensyn til.

Nu kan fodgængerne og cyklisterne nyde bydelen. Der skal nemlig bygges helt ud til Thomas B. Thrigesgade, og så er der planer om at dele gaden ved Skulkenborg og bygge inde i midten, så trafikken ledes uden om. Det betyder, at farten bliver sat ned til 30 km/t mod 50 km/t i dag.

- Der vil forhåbentlig ske det, at bilisterne finder andre veje, hvis man ikke lige har et ærinde inde i byen, siger borgmester Jan Boye.

Tunnelen under Østre Stationsvej bliver fyldt op og lukket. Og så skal der bygges en stibro mellem Jernbanegade og Lerchesgade.

Vi har meget mere om de omfattende planer i vores udsendelser.

Læs mere om planerne på Odense Kommunes hjemmeside