I det fynske folks tjeneste

Carina C. stopper som direktør

Den nye familie- og forbrugerminister, Carina Christensen (K) stopper som direktør i Rugballe Møbelfabrik, som er anklaget for piratkopiering af møbler.

Carina Christensen stopper som direktør i sit eget firma, oplyser hun.

Samtidig er det også slut med bestyrelsesarbejdet, oplyser Carina Christensen til Ritzau.
- Jeg udtræder nu - i forbindelse med min udnævnelse til minister - af virksomhedens direktion og bestyrelse og overgår derved til kun at være passiv ejer i den periode, hvor jeg er minister. Hvad der videre skal ske i sagen, er derfor et anliggende for den nye ledelse, siger Carina Christensen.  

Samtidig understreger hun, at Sø- og Handelsretten i april frifandt virksomheden, og hun betragter sagen som "en juridisk tvist", der kan forekomme, når man er selvstændig erhvervsdrivende.