I det fynske folks tjeneste

Chok i Svendborg: Færge må ikke sænkes

Transportministeren har sagt nej, til at den gamle Ærøfærge må sænkes ned i Svendborg Sund som et kunstigt rev. Et afslag som kommer bag på Naturturisme, som blandt andre står bag ansøgningen.

Organisationens næstformand Flemming Madsen er skuffet og overrasket:

- Regeringen råber på vækst i landets yderområder. Den danske kystturisme er udråbt som en vækstmotor for hele landet. Når vi så kommer med et forslag, der nyder 100 % opbakning - lige fra grønne organisationer til erhvervsfiskere, og som det private turisterhverv klapper i hænderne over, så løber vi panden imod muren. Jeg kan simpelthen ikke forstå logikken, siger han.

Afslaget kommer primært, fordi Kystdirektoratet og Transportministeriet er nervøse for, at der skulle være farlige stoffer i skibet.

Skibet er gennemundersøgt

Folkene bag projektet har brugt 100.000 på at gennemtjekke skibet for farlige stoffer.

Tjekket viste ikke nogle farlige stoffer. Kun en smule bly, som ikke svarer til mere end, hvis en dykker tabte sit blybælte under en nødsituation.

- Jeg forstår det ikke. Alle deres argumenter er tynde, og der er modargumenter til alt, siger Rico Boye Jensen, sekretariatchef, Naturturisme.

Skibet skulle blandt andet give et vrag at dykke på samt skabe en større biodiversitet i Svendborg Sund.

-Det ene sted i staten arbejdes med nye innovative forslag til erhvervsudvikling, men når så sagen konkret skal behandles, tænkes der yderst konservativt i transportministeriet, siger Flemming Madsen.

Han henviser også til, at transportministeren i afgørelsen siger, at søterritoriet skal anvendes til skibsfart og råstofindvinding.

-I kulturministeriet ser man kysten og vores farvand som en ressource for udvikling af nye erhverv - eksempelvis oplevelseserhverv, mens transportministeren bomber denne tankegang tilbage til industrisamfundets velmagtsdage. I vores moderne samfund kan og skal de forskellige interesser naturligvis forenes til gavn og glæde for alle.

Ærøsund var forøvrigt planlagt sænket udenfor sejlruterne og udenfor råstofsindvindingsområder.

Ved du noget? Så send os et tip