I det fynske folks tjeneste

Curt Sørensen: Bliver han målt på resultater eller personlighed?

Han har genoprettet kommunens økonomi, og han har samlet et ellers splittet byråd om brede budgetforlig. Men selvom den socialdemokratiske borgmester i Svendborg, Curt Sørensen, har opnået politiske resultater, bliver han fra flere sider beskrevet som arrogant, firkantet og uden vilje til at lytte til borgerne.

Da Curt Sørensen for fem år siden blev præsenteret som ny spidskandidat for socialdemokraterne i Svendborg, blev han beskrevet som mere folkelig end sin forgænger. Men i dag står Curt Sørensen faktisk med præcis den samme udfordring som sin forgænger på posten - nemlig om hans person måske står i vejen for fortsat socialdemokratisk styre i Svendborg.

- Curt Sørensen er firkantet og dårlig til at lytte til den kritik, der kommer fra borgere. Han låser sig fast på en holdning, og de indspark, der kommer fra borgerne kan være lige meget, siger Jesper Kiel, spidskandidat for Enhedslisten.

Den karakteristik bakkes op af Venstres spidskandidat og tidligere borgmester, Lars Erik Hornemann:

- Curt forsømmer at lytte og give plads til andre. Han viser ikke reel vilje til samarbejde, lyder det fra Lars Erik Hornemann.

Det ærgrer partifællen Grete Schødts, at tidligere politiske venner og politiske modstandere fokuserer på Curt Sørensens personlighed:

- Curt Sørensen den, der har det største overskud til at holde styr på økonomien. Der skal være balance i budgettet. Det har vi fået, og det har han æren for, fastslår Grete Schødts.

Hun er dog ikke sen til at erkende, at netop det stærke fokus på en holdbar økonomi kan give bagslag til det forestående valg:

- Det kan skade os. Når jeg går rundt blandt borgerne i Svendborg, oplever jeg, at det med økonomi er et ligegyldigt tema. Derfor bliver det en udfordring i valgkampen at markere de tiltag, der er blevet gennemført over de sidste fire år, lyder det fra Grete Schødts.

Fra underskud til vækst og investeringer

Da Curt Sørensen med 2444 personlige stemmer i ryggen satte sig i borgmesterstolen i januar 2010, var det med et erklæret mål om at få styr på kommunens skrantende økonomi.

- Kommunen var ved at gå fallit. Det er vi ikke længere. Vi har genoprettet økonomien, og vi har skabt råderum for anlægsinvesteringer, forklarer borgmester Curt Sørensen.

Selvom kommunens økonomi ikke længere ser så dyster ud som tidligere, er Curt Sørensen godt klar over, at mange svendborgensere er utrygge ved deres jobsituation og fremtid. Derfor tror han, at et af valgkampens store temaer i Svendborg - ligesom i mange andre fynske kommuner - bliver vækst og beskæftigelse:

- Det er afgørende, at et ambitiøst anlægsprogram skaber flere arbejdspladser og mere bosætning i kommunen, fastslår Curt Sørensen.

I næste valgperiode ser han gerne, at planerne om at omdanne Svendborg Havn til en maritim byhavn bliver ført ud i livet. Også bymidten i Svendborg skal omlægges, så der bliver skabt bedre sammenhæng imellem byen og havnen:

- Vi kan ikke blive ved med at kigge på en havn i forfald, som har underskud hvert år. Jeg håber, at vi kan skabe en maritim byhavn med et passende miks af erhverv og boliger, siger Curt Sørensen.

Modstanderne råber højt

Det er ingen hemmelighed, at netop debatten om havnens udvikling har været højlydt. Da en gruppe borgere ikke følte, at byrådet tog deres bekymring i forhold til etablering af boliger på havnen alvorligt, dannede de foreningen "Bevar Svendborg Havn", som i dag har flere end 1200 medlemmer.

Ligeledes har også planerne om at omlægge torvet ført til en ophedet debat. Det er især lukningen af parkeringspladser, der har ført til massive protester fra forretningsdrivende. De frygter, at manglende parkering vil fjerne kundegrundlaget:

- Det værste ved det hele er, at politikerne er drevet af en ideologi, uden at have spurgt de forretningsdrivende, udtalte arkitekt Steen Skovmand til TV 2/FYN i januar 2013.

Siden da er planerne for omlægningen af torvet blevet tilrettet, og det forslag, der nu er fremlagt, indeholder 15 parkeringspladser på torvet:

- Det handler ikke om et bilfrit torv. Og det burde ikke handle om, hvad vi kan blive fri for, det burde i stedet handle om, hvad vi kan blive glade for, pointerer Curt Sørensen.

Ingen modkandidater

På trods af den modstand, som har vist sig mod Curt Sørensen, og på trods af en opfordring fra Enhedslisten til de socialdemokratiske vælgerforeninger om at vælge en anden spidskandidat, blev Curt Sørensen i foråret igen valgt som socialdemokratisk spidskandidat uden modkandidater.

- Debatten om Curt Sørensens facon kommer givetvis til at få indflydelse på valgkampen, vurderer politisk redaktør på TV 2/FYN, Jesper Buch.

- Men Socialdemokraternes største problem er nok, at en del af partiets vælgere formentlig ikke føler, at de har fået den vare, som de blev lovet i valgkampen i 2009. Da stemmerne var talt op og Curt Sørensen havde sat sig tilrette i borgmesterstolen, var det svært at få øje på de røde mærkesager fra valgkampen, siger Jesper Buch.

Formanden for Børne- og Ungeudvalget i Svendborg, socialdemokraten Hanne Klit, vil meget hellere tale om politiske resultater end om Curt Sørensens person:

- Jeg synes, man skal fokusere på de resultater, der er opnået. Vi overtog en kommune, hvor kassen var tom og budgetterne ikke hang sammen. Det har vi formået at stå igennem, samtidig med at vi blandt andet har udviklet vores folkeskole, så den i vidt omfang har givet inspiration til den folkeskolereform, vi har i dag på landsplan, siger Hanne Klit.

Fakta om Curt Sørensen

Den 57-årige Curt Sørensen har været medlem af byrådet i Svendborg siden 2006. Han er uddannet cand.phil i nordisk sprog og litteratur fra Syddansk Universitet i Odense, og han har undervist ved både Mulernes Legatskole i Odense og på seminariet i Skårup. Han har været leder af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, og i knap 10 år var han selvstændig konsulent i sin enmandsvirksomhed, Freecomm. Han er gift, har tre børn og bor på Thurø.

Ved du noget? Så send os et tip