I det fynske folks tjeneste

Danmarks største kloak under Åløkkeskoven

Landets hidtil største kloak er netop nu ved at blive boret ind under Åløkkeskoven i Odense. Rørerne har en diameter på to en halv meter, og det kæmpemæssige anlæg skal lede spildevand væk fra Odense Havn.

-

Indvendigt måler rørerne to en halv meter

Landets hidtil største kloak er netop nu ved at blive boret ind under Åløkkeskoven i Odense. Rørerne har en diameter på to en halv meter, og det kæmpemæssige anlæg skal lede spildevand væk fra Odense Havn.

Udbygningen af afløbssystemet i Odense Havn har allerede stået på et halvt års tid. Men nu er entreprenøren Arkil A/S klar til det afsluttende arbejde med at skyde de metertykke betonrør ind under Åløkkeskoven. Rørerne, der er to en halv meter i indvendig diameter skal skydes 180 meter ind under Åløkkeskoven og videre til Nordvest renseanlæg.

De nye kloaksystem er fremtidssikret med en kapacitet, så de kan klare både stigninger i verdenshavene og øgede regnmængder. Dermed skulle Odense Havn gerne være sikret mod at der bliver ledt spildevand ud i havnebassinerne de næste 100 år.

De kæmpemæssige betonrør skal dels \"tunneleres\" ind under skoven og dels graves ned mellem træerne i Åløkkeskoven. Arbejdet for Odense Vandselskab ventes først færdig i løbet af 2006.