I det fynske folks tjeneste

De ældre betaler prisen i Nyborg

Det bliver de ældre, der kommer til at mærke hovedparten af nedskæringerne i Nyborg Kommunes spareplan. Målet er at skære 75 millioner kroner ud af næste års budget.

00:37

Plejecentret De Gamles Hjem i Aunslev foreslåes nedlagt. Der giver en besparelse på godt 6 millioner kroner.

Det bliver de ældre, der kommer til ar mærke hovedparten af nedskæringen i Nyborg Kommunes spareplan. Nyborgs borgmester Erik Christensen fremlagde planen tirsdag eftermiddag.

1 af 3

Den samlede besparelse på ældreområdet er på 25 millioner kroner.

Hele konkret forslås plejecentret De Gamles Hjem i Avnslev nedlagt. Der giver en besparelse på godt 6 millioner kroner.

I følge forslaget vil der ikke længere blive tilbudt hjælp til klargøring af kold aftensmad til de hjemmeboende ældre. Der giver en besparelse på 2,2 millioner kroner.

Der skal også være færre ansatte i ældreplejen til at hjælpe de ældre. Her spares 2,5 millioner kroner.

Plan for 75 millioner kroner

- Griber byrådet ikke ind nu, så er der risiko for, at kommunen bliver sat under administration i løbet af 2012, siger borgmester Erik Christensen, Soc.dem.

I følge planen skal der også spares 8,5 millioner kroner på daginstitutionsområdet, 12,6 millioner kroner på skoleområdet, 12 millioner kroner på administrationen, 5 millioner kroner på det tekniske området.

Dertil kommer besparelser på andre områder på 7 millioner kroner.