I det fynske folks tjeneste

Det bliver dyrere at tage bybussen

Taksterne stiger med op imod fire kroner pr busbillet i Odense, hvis et nyt forslag om kollektiv trafik bliver gennemført. - Det er ganske enkelt uacceptabelt, siger Thomas Funding, socialdemokratisk medlem af Odense Byråd.

Socialdemokraterne er vrede over et nyt forslag om den kollektive trafik.

Som et led i kommunalreformen er Odense kommune blevet pålagt, at overdrage Odense Bytrafik til et nyt regionalt busselskab.

- Argumentet for kommunalreformen var, at større enheder skulle give en økonomisk gevinst. Nu ser vi istedet at Odenses borgere bliver straffet med en prisstigning på næsten 25 procent, siger Thomas Funding.

En busbillet til een af Odenses yderzoner vil stige fra 16 til 20 kroner. Socialdemokraterne frygter at det trafikale pres på bymidten vil stige og at takststigningerne vil få en social slagside.