I det fynske folks tjeneste

Direktører i Odense bytter job

I dag bytter direktørerne i Odense Kommune job, men dog kun for en måned.

I dag bytter direktørerne i Odense Kommune job, men dog kun for en måned.

Søren Bonde Hansen fra By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune bliver gæste-direktør i Børn- og Ungeforvaltningen. Imens indtager Klaus Majgaard slottet og udfylder Sørens rolle.

I Ældre- og Handicapforvaltningen giver Katja Kayser sin stol videre til Henning Seiding og flytter ind i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Rokaden sker som led i et udviklingsprojekt, hvor direktørgruppen har ønsket at gå forrest.

Efter gæstechef-prioden bliver direktørerne evalueret af en ekstern konsulent.

- Det skal være med til at sikre, at vi lærer mest muligt af forløbet,
siger stadsdirektør Jørgen Clausen til Odense Kommunes personaleblad Vid&Bid..

Målet er at kommunens øverste chefer i fremtiden kan komme med i en frivillig lederrokering.

- Jeg er sikker på, det vil give inspiration og bidrage til nye
perspektiver på opgaveløsningen at få indblik i direktørkollegaernes
hverdag, siger stadsdirektør Jørgen Clausen om rokaden.

Stadsdirektør Jørgen Clausen forlader dog ikke selv rådhuset for at bytte job.

- Jeg er selv gået i tænkeboks og overvejer, hvad der kan være relevant for mig set i det lærings- og udviklingsperspektiv, som vi har sat op for ordningen, siger Jørgen Clausen.

Den 24. december vender direktørerne tilbage til der rigtige job.