I det fynske folks tjeneste

Dobbeltdrab for retten i næste uge

Retssagen om dobbeltdrabet på ægteparret Teisen, som blev stukket ihjel på deres motorbåd sidste sommer, begynder ved retten i Svendborg 28. oktober.

Teisen-parrets drabsmand er dybt forgældet. Båden skulle bruges til at afdrage gælden.

Den unge mand fra Marstal, stak i juni 2007 det ældre ægtepar Ruth og Finn Teisen, Strynø, ihjel med adskillige knivstik på deres motorbåd. Derefter smed han dem i havet.

Gerningsmanden var sindssyg i gerningsøjeblikket. Det fastslog Retslægerådet i begyndelsen af august.

På anbefaling fra Retslægerådet kræver statsadvokaten for Fyn, Jan Reckendorff, i anklageskriftet, at den nu 26-årige drabstiltalte skal idømmes en anbringelsesdom uden tidsfastsættelse på en lukket afdeling.

Sagen gennemføres som en domsmandssag. Det har den tiltalte har selv ønsket at komme for en domsmandsret i stedet for et nævningeting. Det giver nye regler i retsplejeloven mulighed for.

En domsret gennemføres hurtigere og er mindre omfattende end et nævningesag.

Retsplejelovens § 687

§ 687 Tiltalte kan beslutte, at en straffesag, der skal behandles under medvirken af nævninger efter § 686, stk. 4, i stedet skal behandles under medvirken af domsmænd, jf. dog stk. 4.