I det fynske folks tjeneste

Dreng fængsles for trusler mod ekskæreste

Længere tids trusler mod ekskæresten fører til fængsling af en 16-årig dreng i Odense. Den jaloux dreng skød op i luften med et oversavet jagtgevær.

En 19-årig kvinde er angiveligt blevet truet flere gange på livet af sin jaloux ekskæreste.

Slå alle sammen ihjel

En dommer i Svendborg satte lørdag en foreløbig stopper for en 16-årig drengs forfølgelse af sin 19-årige ekskæreste på Fyn.

Drengen sigtes blandt andet for at have skudt op i luften med et oversavet jagtgevær og for at skræmme og true ekskæresten og hendes venner.

Den 16-årige blev anholdt, da ekskæresten og hendes venner fredag gik til politiet for første gang og fortalte om truslerne efter endnu et opgør.

- Her har han ladet en bemærkning falde om, at så kan han også bare slå dem alle sammen ihjel, fortæller Lars Chr. Thede til TV 2/FYN.

De fortalte også, at han tilbage i april havde skudt op i luften med geværet i Otterup, tilsyneladende i jalousi. Politiet tog derefter ud og anholdt drengen i Odense.

Dommeren har nu varetægtsfængslet ham frem til den 16. juni, og han kærede ikke fængslingen, oplyser vagtchef Lars Thede i Fyns Politi.

Drengen er sigtet efter straffelovens §252, §266 og den grove våbenbestemmelse 192 a.

Straffeloven

§ 252. Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 192 a. Med fængsel fra 1 år indtil 6 år straffes den, der overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer ved under særlig skærpende omstændigheder at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling forske i
1) skydevåben eller
2) andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade.
Stk. 2. Den, der i øvrigt overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særlig skærpende omstændigheder, straffes med fængsel indtil 6 år.