I det fynske folks tjeneste

DSB afliver timemodellen: Ingen tog fra Odense til København på en time

Togpassagerer fra Odense skal ikke forvente, at det fremover bliver muligt at komme til hovedstaden på en time.

Et politisk flertal i Folketinget vedtog i 2014 højhastighedsjernbaner til 250 kilometer i timen på Vestfyn og andre steder i landet, men odenseanerne får ikke glæde af at kunne rejse med tog til København eller Aarhus.

Det var ellers planen ifølge den såkaldte timemodel, hvor passagerer skulle kunne komme mellem de større danske byer på en time.

Læs også Trods IC4-problemer på Fyn: DSB-togene kører stadig penge hjem

DSB har i sit oplæg til milliardindkøbet af nye eltog valgt at se bort fra højhastighedstog i forventning om, at timemodellen ikke overlever de politiske forhandlinger om Togfonden, skriver Ingeniøren.

DSB: Derfor droppes timemodellen

DSB er så overbevist om, at timemodellen droppes, at man anbefaler én togtype med en topfart på kun 200 kilometer i timen til at erstatte både regionaltog og intercitytog.

- Tilpasninger af Togfonden betyder, at nødvendige infrastrukturforbedringer til at realisere timemodellen sandsynligvis ikke gennemføres i denne omgang, skriver DSB i beslutningsoplægget.

- Som følge heraf bortfalder et eventuelt rationale for anskaffelse af højhastighedstog på nuværende tidspunkt. Derfor har scenarieberegningerne i beslutningsoplægget fokuseret på fjerntog og regionaltog, lyder det.

Forligskredsen bag Togfonden forhandler i øjeblikket med transportminister Ole Birk Olesen (LA) om første del af Togfonden til over 13 milliarder kroner.

Som det er i dag, tager det 1 time og 37 minutter at rejse med intercitytog fra Odense til København. Et lyntog kan klare rejsen på 1 time og 14 minutter, hvis der ikke er forsinkelser.

En rejse fra Odense til Aarhus tager 1 time og 33 minutter med lyntog.