I det fynske folks tjeneste

Eliteidræt på Tornbjerg Gymnasium

Efter sommerferien tilbyder Tornbjerg Gymnasium i Odense en helt ny eliteidrætslinje. Det er et tilbud til de unge som samtidig med en studentereksamen vil dyrke idræt på eliteniveau.

I fremtiden får Fyns unge eliteidrætsudøvere bedre vilkår, når de vil kombinerer idræt og uddannelse. Her ses kajakroeren Anne Lolk

For få unge

Team Danmark har i årevis haft en ordning, hvor eliteidrætsfolk har haft mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse under den såkaldte Team Danmark Ordning. Det har bare ikke fungeret i Odense.

Problemet har været, at der ikke har været nok unge til at kunne samle en hel klasse under ordningen.

Det har i praksis betydet, at de unge eliteidrætsudøvere har måttet tage en gymnasial uddannelse på samme vilkår som almindelige gymnasieelever.

Fleksibel ordning

Eleverne i den kommende idrætsklasse skal dyrke idræt på et niveau, der mindst svarer til den regionale eller nationale elite.

Skolegangen i Eliteidrætsklassen bliver fleksibel.
Eleven vil få  mulighed for at få flyttet undervisningen og får også knyttet en mentor til sig, der skal vejlede i den svære balancegang mellem idræt og studier.