I det fynske folks tjeneste

Endelig hjælp til Svendborg-banen

Nu er der endelig hjælp på vej til passagererne på Svendborg-banen, der har været plaget af utallige forsinkelser igennem lang tid.

-

Nu er der endelig hjælp på vej til passagererne på Svendborg-banen, der har været plaget af utallige forsinkelser igennem lang tid.

En handlingsplan, der skal rette op på den miserable drift, er netop blevet godkendt af transportminister Flemming Hansen.

Det betyder blandt andet. at den strøm, der tidligere gik gennem et gammelt kobberkabel mellem Stenstrup Station og Svendborg Station i stedet bliver ført gennem et lyslederkabel, signallamperne får lysdioder istedet for de gamle pærer, der tit brændte ud og så får stationssikringsanlæggene udskiftet relæerne.

Handlingsplanen indholder ialt ni punkter og her er også de jernbaneoverskæringer med bomme, som har været årsag til mange forsinkelser, i fokus.

- Vi skal i langt højere grad indsamle informationen når der er fejlmeldinger og så skal vi dokumentere, at anlæggene fungerer bedre og bedre, siger pressevagten ved BaneDanmark.