I det fynske folks tjeneste

Endnu flere biler over Storebælt

Biltrafikken over Storebælt fortsætter med at stige. For tredje kvartal i træk er trafikken stigende, og i årets første ni måneder er trafikken voskset med otte procent.

Men trods trafikvæksten er indtjeningen faldet med 29 mio. kr. Den ekstra trafik som følge af sidste sommers takstnedsættelser har som ventet ikke kunnet opveje den tabte indtjening.

Togtrafikken over Storebælt er i perioden steget med 1 pct. til 5,9 mio. pas-sagerer