I det fynske folks tjeneste

Energifonde delte penge ud

Energi Fyns Udviklingsfond og Energi Fyns Almene Fond uddelte torsdag ialt 1,8 millioner kroner til 17 forskellige projekter.

Uddeling fra Energi Fyns Udviklingsfond.

Syddansk Universitet, Institut for Teknologi og Innovation, modtog 275.000 kr. til indkøb af måleapparatur til et projekt vedrørende elnettets fremtidige udfordringer, når Danmark skal gøres uafhængig af fossile brændsler.

Professor John Erland Østergaard fra Syddansk Universitet i Odense
modtog 240.000 kr. til et projekt vedrørende bakteriebekæmpelse ved hjælp af LED lys.

Emazys Technologies ved Anders Rand Andersen, modtog 53.300 kr. til støtte til et projekt omhandlende udvikling af teknologi, der finder anvendelse inden for overvågning af moderne "High Power" Li-ion batterier.

Syddansk Universitet, Institut for Teknologi og Innovation, modtog 180.000 kr. til indkøb af et kølet optisk detektorsystem til mikroskopisk spektralanalyse af metalliske nanopartikler. Indkøbet af udstyret skal styrke instituttets aktiviteter inden for forsknings- og uddannelsesområderne sensorer, nanooptik og optisk spektroskopi.

Energi Fyns Udviklingsfond modtog denne gang 16 ansøgninger. Fonden støtter udviklingsprojekter inden for energiudvikling og elektrotekniske/tekniske løsninger med henblik på at fremme udviklingsmiljøet inden for området.

Uddeling fra Energi Fyns Almene Fond

Tranekær Tullebølle Fritidspark på Langeland modtog 50.000 kr. til hjælp til etablering af en toiletbygning. Fritidsparken bliver hver dag anvendt til idræt og andre kulturelle friluftsaktiviteter - fra de små børn i dagplejen og til de ældre.

Assens Kommune modtog 50.000 kr. til hjælp til et keramisk relief til Assens Kommunes nye byrådssal på Assens Rådhus. Det bliver den keramiske skulptør Per Ahlmann fra Tommerup, som skal stå for den nye udsmykning af byrådssalen.

Gl. Munkebo Miniby modtog 10.000 kr. til en fortsat udvidelse af minibyen - som det gamle Munkebo så ud i 1960, da Lindøværftet kom til og ændrede bybilledet.

Nordatlantisk Hus, Odense, modtog 300.000 kr. til medfinansieringen af en særbelysning udvendigt på bygningen og på et stort fælles torv inde i selve bygningen - kaldet "Husets Hjerte". Med belysningen ønskes skabt et forgangshus med hensyn til energirigtig lyssætning.

Fyns Militærhistoriske Samling modtog 18.000 kr. til støtte til køb af 3 glasvitriner til brug for mindre udstillingsgenstande og som led i en generel modernisering.

Dansk Gartneri modtog 75.000 kr. til hjælp til udarbejdelsen af et jubilæumsskrift som led i Dansk Gartneris 125 års jubilæum i 2012.

Museet Tidens Samling, Odense, modtog 68.841 kr. til projektet "Mærk tiden - Hør historien", som er et formidlingsprojekt på Museet Tidens Samling målrettet besøgende med synshandicap, læsevanskeligheder, kognitive handicaps og demens.

Rasmus Rask Skolen, Odense, modtog 50.000 kr. til udvikling af en app til smartphones med udgangspunkt i sprogforskeren Rasmus Rask' liv og gerning.

Skamby & Omegns Borgerforening modtog 30.000 kr. til opførelsen af en bålhytte i Glavendruplunden. Det er med bålhytten formålet at øge anvendelsesmulighederne både kulturelt og socialt i en af Danmarks store natur- og kulturarve.

Smagen af Fyn, Faaborg, modtog 125.000 kr. til fremstilling af en multimedie-fortælling om den fynske madkultur - som skal være tilgængelig på nettet i flere forskellige sammenhænge.

Glorup Gods, Ørbæk, modtog 150.000 kr. til støtte til etableringen af et formidlingshus i en eksisterende bygning på Glorup Gods.

Røverfesten i Vissenbjerg modtog 60.000 kr. til indkøb af lydanlæg til festpladsen i Vissenbjerg. Lydanlægget skal anvendes til den traditionsrige Røverfest i Vissenbjerg, som i 2013 kan fejre sit 50 års jubilæum.

Energi Fyns Almene Fond modtog 217 ansøgninger. Fonden støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige regionalfremmende formål, der har offentlighedens interesse - og som appellerer til og nydes af et stort publikum.