I det fynske folks tjeneste

Enighed om institution til dyr dreng

Politikerne i Social- og Psykiatriudvalget i Fyns Amt bakkede onsdag enstemmigt op bag beslutningen om at lave en institution udelukkende til en 17-årig voldelig og psykotisk dreng.

-


Drengen skal konstant være overvåget af tre medarbejdere

Politikerne i Social- og Psykiatriudvalget i Fyns Amt bakkede onsdag enstemmigt op bag beslutningen om at lave en institution udelukkende til en 17-årig voldelig og psykotisk dreng.

- Jeg er naturligvis glad for, at udvalget har nikket ja til projektet, siger udvalgsformand Ib Dalsfledt (løsgænger).

Sagen blev drøftet på udvalgets møde onsdag efter at sagen har været omtalt i medierne. Før mødet havde enkelte udvalgsmedlemmer udtalt skepsis over for løsningen til fem millioner kroner. 

- Vi har at gøre med en dreng, der har en meget voldelig adfærd, og som ikke passer ind i nogle af amtets øvrige tilbud. Vi har en forpligtelse til at tage os af ham og udvalget var enige i, at denne løsning er nødvendig. Blandt andet i lyset af den unge mands behandlingsdom, siger Ib Dalsfledt.

Social- og Psykiatriudvalget bevilgede de 2,117 millioner kroner, det koster at etablere og drive tilbuddet i år.

Udvalget besluttede samtidig at rette henvendelse til Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen for at få diskuteret hvordan lignende sager skal tackles i fremtiden.

De resterende penge til specialinstitutionen i Middelfart vil udvalget finde finansering til i løbet af efteråret.