I det fynske folks tjeneste

Erkender skyld i Svendborg-sag

02:03

Rådgivningsfirmaet Cowi påtager sig nu en del af skylden for at Svendborg Kommune bød hele 2,3 millioner kroner for lavt, da kommunens entreprenørafdeling blev sendt i licitation.

1 af 2

Rådgivningsfirmaet Cowi påtager sig nu en del af skylden for at Svendborg Kommune bød hele 2,3 millioner kroner for lavt, da kommunens entreprenørafdeling blev sendt i licitation.

Regnefejl er kodeordet i en noget rodet affære, der handler om Svendborg kommunes entreprenørafdeling.

Den blev først udliciteret til et privat firma - hvorefter kommunen annullerede licitationen, fordi deres rådgivningsfirma Cowi konstaterede, at kommunen selv kunne gøre det billigst.

Men efter afsløringen af regnefejl på 2,3 miillíoner var kommunen alligevel ikke billigst og endte på en fjerdeplads.

Skylden placeret

I en fælles pressemeddelelse udsendt fredag 23. marts 2012 klokken 18.03 skriver Svendborg Kommune og COWI:

I sagen om beregningsgrundlaget for udlicitering af Entreprenørafdelingens ydelser i Svendborg Kommune er COWI og kommunen nu blevet enige om at lukke sagen i mindelighed.

Det er blevet fremført, at der var fejl i beregningen, hvorfor der på kommunens foranledning blev igangsat en kontrolgennemgang fra revisionsfirmaet BDO.

COWI var onsdag den 21. marts til møde hos Svendborg kommune og fik fremlagt BDOs kontrolgennemgang og de på mødet fremkomne oplysninger er blevet taget til efterretning af begge parter.

På den baggrund har COWI og Svendborg Kommune fundet en for begge parter tilfredsstillende løsning, der indebærer, at der gives et nedslag i honoraret.

Af forretningsmæssige grunde er aftalen fra COWIs side indgået under forudsætning om gensidig fortrolighed om aftalens nærmere indhold.

Hverken Svendborg Kommune eller COWI ser anledning til at foretage sig yderligere i forhold til den anden part i sagen, og begge parter anser herefter sagen for afsluttet.

Ved du noget? Så send os et tip