I det fynske folks tjeneste

Få en SMS fra børnehaven

"Husk vores sommerfest i børnehaven på torsdag klokken 18" eller "Vi skal i zoo i morgen, så husk madpakker i stanniol." Sådan kan SMSere lyde i nyt forsøg i børnehaver i Odense.

Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune vil i løbet af efteråret tilbyde forældrene i børneinstitutionerne Åløkke og Abildgård at deltage i et pilotforsøg af en sms-service.

Her kan forældrene vælge at tilmelde sig ordningen, hvor de i forsøgsperioden gratis modtager sms'er fra børnehuset på deres mobiltelefon.

Beskederne vil altid komme til forældrenes mobiltelefon først på aftenen, så det ikke forstyrrer i den almindelige arbejdstid.

Der vil ikke være mulighed for, at forældre kan besvare beskederne, da det altid vil være sms'er af generel karakter.

- Børnehavens personale vil udelukkende bruge sms-ordningen, når der er tale om beskeder som gælder alle børnene på en stue eller i hele børnehaven. For eksempel: Beskeder som berører det enkelte barn, vil personalet tale med barnets forældre om, ligesom de altid har gjort, siger Institutionsleder i Åløkke Gitte Bjørn Johannesen.   

Sms-servicen bliver testet i de to institutioner i løbet af efteråret. Hvis det viser sig, at ordningen bliver en succes vil den blive udbredt til at omfatte andre daginstitutioner i Odense Kommune først i det nye år.

- Vi er meget optaget af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe forældrene til en nemmere hverdag. Derfor har vi forsøgt at nytænke den måde vi kommunikerer med forældrene på, siger Børn- og Unge rådmand Jane Jegind.