I det fynske folks tjeneste

Faaborg Gymnasium får det svært

Faaborg Gymnasium og flere andre små gymnasier ser ud til at lukke de kommende år.

Faaborg Gymnasium risikerer at lukke, fordi større gymnasier udvider og æder eleverne fra udkantsområderne.

Gymnasierne kan fra i år købe deres egne bygninger og dermed har de ret til at udvide og købe nye bygninger for 50 millioner kroner, uden at der skal en godkendelse til.

Hvis en skole vælger at udvide, kommer det til at koste elever for et lille gymnasium som det i Faaborg. Det skriver Politiken.

Forventningen er, at eleverne i udkantsområderne søger ind mod de store gymnasier. Hver elev udløser et taxametertilskud på cirka 80.000 kroner, og med elevflugt kommer Faaborg Gymnasium så klare sig med væsentligt færre penge.

En anden konsekvens er, at hvis de små gymnasier lukker, vil færre unge gå i gymnasiet. Avisen skriver, at Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har lavet en undersøgelse, der viser, at 5 procent af eleverne i udkantsområderne ikke vil tage en ungdomsuddannelse, hvis gymnasiet i deres nærområde lukker.

75 procent af eleverne som har deltaget i undersøgelsen oplyser, at øget transportuddannelse vil gøre det sværere for dem at få en uddannelse.

Undersøgelsen er lavet på Faaborg, Lemvig, Morsø, Maribo og Haslev Gymnasium.