I det fynske folks tjeneste

Færger i fare

Beboerne på de sydfynske øer frygter, at sejladsen til og fra øerne bliver dårligere de kommende år. Pengene, som skal sikre en ordentlig færgefart, risikerer nemlig at havne i slunke kommunekasser i stedet for.

1 af 3

Fægerne pløjer sig hver dag møjsommeligt igennem bølgerne i det sydfynske øhav. Godt hjulpet af pengene fra staten.
Men statstilskuddet er ikke længere øremærket direkte til færgerne. Nu sendes pengene som bloktilskud til kommunerne.

- Nu vil der ikke være noget til hinder for, at kommunerne kan gå ind og skære i færgeservicen til fordel for andre services i  kommunen, fortæller Claus Jensen, der er sekretariatschef i øsammenslutningen.

De nye regler kan i løbet af få år ramme investeringerne til nye færger til for eksempel Strynø, Lyø og Skarø.

En færge kan sagtens løbe op i 30 millioner kroner, og det er mange penge for en slunken kommunekasse.