I det fynske folks tjeneste

Færre biler skal give plads til liv og leg

Som de første i Danmark planlægger Odense at gøre bymidten stort set bilfri.

Det sker med den meget ambitiøse og visionære Trafik- og mobilitetsplan, som nu er klar til offentlig høring. I planen beskrives, hvordan bymidten kan forme sig trafikalt de næste 5 til 10 år.

-Trafik- og mobilitetsplanen er helt unik. Med sine meget konkrete mål og handlingsforslag giver den os en fantastisk mulighed for at ændre hele vores bymidte og sætte fokus på mere byliv, bedre miljø og et sundere liv, siger borgmester Jan Boye.

- Vi lukker den meget udskældte Thomas B. Thriges Gade og får færre biler, flere cykler, flere spændende pladser og en by, der er nem at komme rundt i.

I planen sættes der fokus på gang, cykling og kollektiv trafik og på, hvordan de forskellige transportformer kan kombineres - f.eks. "park and ride": sæt din bil gratis på en parkeringsplads lidt uden for bymidten, og tag videre med enten cykel eller bus.

Målet med planen er, at 40% flere tager cyklen, at brugen af den kollektive trafik stiger med 33%, og andelen af bilture reduceres med 16%.

-Jeg er både stolt af og glad for at kunne præsentere planen, som er visionær og på samme tid realistisk. Den tilgodeser Byrådets visioner om at sætte fokus på bylivet og skabe en by med mere plads til liv og leg, og den tilgodeser beboernes og erhvervslivets interesser, udtaler rådmand Anker Boye.

Planen er i offentlig høring fra december 2008 til februar 2009.