I det fynske folks tjeneste

Fald i antal studerende på SDU

I dag får mange at vide, om de er optaget på en videregående uddannelse. Og der er stor tilbagegang i antallet af nye studerende ved Syddansk Universitet.

Studerende vælger Syddansk Universitet fra.

I år er der blot optaget 2400 nye studerende på SDU. Det er 21 procent færre sammenlignet med sidste år.

Der har været et generelt fald i antallet af studerende på landsplan, hvor det samlede optag er faldet med 12 procent. Men med et fald på 21 procent er SDU altså gået mere tilbage i forhold gennemsnittet.

Humaniora er yt

Humaniora er det fag der er hårdest ramt. Her er kun 500 studerende klar til studiestart mod 907 sidste år.

SDU har traditionelt optaget mange humaniorastuderende på deres andenprioritet. Men i år er mange kommet ind på førstevalget i Århus eller København, og derfor står SDU tilbage som taber.

Rektor Jens Oddershede og Rådmand Anker Boye er enige om, at Odense skal være bedre til at markedsføre sig som studie by, hvis SDU skal gøre sig forhåbninger om at vende udviklingen.