I det fynske folks tjeneste

Familier ramt af skimmelsvamp får fri proces

10 familier i Hvenekildeløkken i Seden ved Odense har fået fri proces til at føre sag mod deres udlejer. Det er yderst sjældent, at der bevilges fri proces i en sag om personskade på grund af skimmelsvamp.

Beboerne i Hvenekildeløkken lettede. Betragter fri proces som en første sejr

Blåstempling af sager

Statsamtet for Fyn har besluttet at bevilge fri proces til at 10 familier i Hvenekildeløkken kan føre sag mod udlejeren, HD Ejendomme.

Det betyder, at staten betaler deres omkostninger ved retssagerne. Beboerne har været tilbageholdende med at rejse sag netop på grund af omkostningerne.

Det er sjældent, der bevilges fri proces i en sådan sag. Tidligere sager er som oftest blevet afvist med den begrundelse, at svampeangrebene var selvforskyldt. For eksempel på grund af manglende udluftning.

Derfor betragter lejerne i Hvenekildeløkken amtets beslutning som en blåstempling af deres sager.

Venter flere sager

60 af 69 lejligheder i Hvenekildeløkken er ramt af skimmelsvamp. En række familier er for tiden genhuset, mens deres oprindelige lejligheder bliver ryddet for svamp.
 
Flere beboere - heraf en del børn - har fået symptomer på for eksempel astma og høfeber.
 
Derudover kræver udlejeren, HD Ejendomme betaling for at rydde lejlighederne. 

Lejerne forventer at flere familier vil få mod til at anlægge sag efter at de 10 familier har fået fri proces.