I det fynske folks tjeneste

Fem millioner til børnehjem

Kerteminde Kommune har netop modtaget meddelelse fra OAK Foundation Denmark om, at den har bevilget fem millioner kroner til opførelse af Fremtidens Børnehjem.

OAK Foundation Denmark har til formål at støtte sociale og kulturelle formål.

Midlerne skal bruges til inventar, herunder teknologi, udearealer,
rådgivning og brugerinddragelse i forhold til inventar og udearealer.

Med de 5 millioner kroner fra OAK Foundation Denmark vil bevilgede fondsmidler i alt udgøre knap 32 millioner, hvilket giver muligheden for at skabe et eksemplarisk institutionsbyggeri helt efter intentionerne.

Borgmester Sonja Rasmussen (løsgænger) siger om donationen:

- Jeg er på brugernes, kommunens og egne vegne rigtig glad for, at finansieringen nu er på plads. Det er et flot stykke arbejde, der er udført fra alle de involverede; og den videre proces med brugerinddragelse, hvor børn og unge sammen med deres forældre skal have indflydelse på og bidrage aktivt til udformningen og indretningen af det nye børnehjem. Det bliver banebrydende for, hvordan man løser offentlige investeringer i fremtiden - målsætningen er at levere bedre service, uden at de ansatte løber hurtigere, men hjulpet af ny teknologi, nye arbejdsformer og forbedrede fysiske rammer og indretning.

Fremtidens Børnehjem kommer til at rumme plads til 22 børn og unge og forventes at stå klar i 2013-2014. Det skal opføres på et areal ved Strandgaards Allé i Kerteminde.

De øvrige donationer til børnehjemmet er fra Den A. P. Møllerske Støttefond (25 millioner kr.) og Egmont Fonden (1.885.000 kr.)