I det fynske folks tjeneste

Fint år for Nordfyns Bank

Nordfyns Bank jubler over regnskabet for 2011, der viser lutter vækst og fremgang. Regnskabet betegnes som meget tilfredsstillende.

Årsrapporten for 2011 fra Nordfyns Bank er ren jubelsang. Stort set er der fremgang på alle punkter:

o Basisindtjening på 30,3 millioner kroner mod 15,2 mio. kr. i 2010
o Stærk fremgang i kerneforretningerne øger netto rente- og gebyrindtægter med 16,6%
o Omkostningerne holdes i ro og er på samme niveau som i 2010
o Kursreguleringer på bankens værdipapirer m.v. er negative med 1,0 mio. kr.
o Nedskrivninger på udlån falder med 4,9% og udgør 15,9 millioner kroner
o Resultat på 13,4 mio. kr. før skat og 9,6 mio. kr. efter skat

Forretningsomfang

o Udlån stiger med 11,6% til 1,4 mia. kr.
o Indlån stiger med 3,5% til 1,8 mia. kr.
o Solvens på 13,5%. Den individuelle solvens er opgjort til 9,4% Lovens krav er 8%
o Velafbalanceret forhold mellem indlån og udlån. Likviditetsoverdækning på 174%