I det fynske folks tjeneste

Fire fodboldklubber får hjertestarter

Mod at stille hver 50 indsamlere til Røde Kors-indsamlingen på søndag  har fire fynske boldklubber nu sikret sig en hjertestarter.

De senere år der har der været flere tilfælde af hjertestop i forbindelse med både træning og kampe. En hjertestarter kan redde mange liv.

Til gavn for lokalområdet

Det drejer sig om Assens FC, Sanderum Boldklub, Odense Boldklub og Særslev Boldklub.
Foreningerne har selv søgt om at få en hjertestarter og et medfølgende førstehjælpskursus til en samlet værdi af ca. 30.000 kr. Meningen er at den skal være til gavn for hele lokalområdet. 
30 foreninger havde kvalificeret sig til at modtage hertestarteren som gave mod til gengæld at stille med hver mindst 50 indsamlere i et par timer søndag den 3. oktober.

Effektivt værktøj

Hvert år får 4.000 danskere hjertestop, og kun meget få overlever. Men ved hurtig og effektiv førstehjælp har op mod 60 procent en chance for at slippe med livet i behold. Og netop en hjertestarter er et effektivt værktøj, der er relativt let at betjene.   
Når fokus er blevet rettet mod boldklubberne, er det fordi de ofte er samlingspunkter i lokalmiljøet, hvor mange mennesker færdes og mødes, og i de senere år der har desværre været flere tilfælde af hjertestop i forbindelse med både træning og kampe.

Støtter to formål

AP Pension har doneret i de alt 10 hjertestartere med tilhørende førstehjælpskursus for i alt 100 personer til projekt "Red flere liv". De øvrige hjertestartere er doneret af Q8 og Hart2Start.

"Vi kunne naturligvis blot have støttet Røde Kors landsindsamling med et kontant beløb svarende til værdien af hjertestartere og kursus. Men på den måde vi nu har valgt, skaber vi langt mere værdi - og langt mere blivende værdi. Røde Kors får sandsynligvis flere penge ind til sit humanitære arbejde, og hjertestarterne kan være med til at skabe tryghed og i yderste konsekvens redde menneskeliv i mange år frem," siger adm. direktør Hans Boye Clausen, AP Pension