I det fynske folks tjeneste

Fjernvarmen bliver billigere i Nyborg

Borgerne i Vindinge og Rosilde er tæt på at få fjernvame ind i boligerne.

Nyborg Forsyning sænker prisen igen. Foto: NFS Varme A/S

I januar blev fjernvarmepriserne sat ned, og pr. 1. juli bliver den sat yderligere ned. Denne gang med 2 øre pr. kWh.

Fjernvarmen drives efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, hvilket vil sige, at taksterne kun må dække omkostningerne til drift og varmekøb. Derfor får kunderne glæde af sidste års overskud, når det tilbagebetales gennem lavere takster i andet halvår af 2017. Det betyder en ekstra besparelse i 2017 på 157,83 kr. for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18.100 kWh.

Kommende kunder i Vindinge og Rosilde kan også begynde at glæde sig til muligheden for stabil og miljørigtig fjernvarme.

- Vi har fået godkendt projektet med udvidelse af fjernvarmen i Vindinge og Rosilde, og lige så snart 40 procent af områdets ejendomme har givet tilsagn om at blive tilsluttet fjernvarmen, går vi i gang med arbejdet” udtaler Søren Svendsen.

Fakta

NFS Varme A/S distribuerer årligt cirka 210.000 MWh til cirka 7.000 tilsluttede forbrugssteder i Nyborg og Ullerslev.

95 procent af varmen er overskudsvarme fra lokale virksomheder, samt fra renseanlægget i Nyborg. Den sidste procentdel produceres på egen centraler.

Ledningsnettet består af 245 kilometer fjernvarmeledninger, heraf er 101 kilometer stikledninger. 

I alt findes seks varmecentraler.

Nyborg Forsyning kontakter kunderne i Vindinge og Rosilde efter sommerferien, og der bliver mulighed for at blive klogere på fjernvarmen, når der er informationsmøde 30. august i Vindinge Hallen.

Kilde: NFS Varme A/S