I det fynske folks tjeneste

Flere fattige i Vollsmose

Antallet af fattige i Danmark - blandt andet i Vollsmose i Odense - er støt stigende.

Selv når man ikke tæller studerende med, steg antallet af relativt fattige med 50 pct. fra 2003 til 2007. Der er nu over 300.000 "fattige" eller personer med meget lav indkomst i Danmark, skriver Berlingske Tidende.

Og selv om det lige nu er landets yderkantsområder, der løber med debatten om de mest forbigåede egne i Danmark, er det belastede bydele i storbyerne, der slår alarmerende ud, viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Særligt sogne som Gellerup i Århus, Vollsmose i Odense og Tingbjerg i København viser en markant fattigdomsstigning samtidig med, at nabosogne - dvs. få gader væk - ligefrem har haft velstandsvækst blandt beboerne.

AE-rådet har benyttet sig af tal fra Finansministeriet samt fra samme ministerium - vismændene og OECDs definition for "relativ fattigdom" eller "lavindkomst", nemlig personer hvis indkomst er mindre end halvdelen af medianindkomsten.