I det fynske folks tjeneste

Fødselsforberedelse tilbage på OUH

Fra 1. oktober får gravide kvinder igen mulighed for at gå til fødselsforberedelse i Odense. Ordningen har været suspenderet siden 10 juli på grund af jordemodermangel.

Servicen for de gravide i Odense vender tilbage til normalen.

Tilbage til normalen

I løbet er sommerferien er en del jordemødre vendt tilbage efter orlov. Samtidig er det trods jordemodermangel i det ganske land lykkedes at få ansat nye jordemødre.

Det betyder at forholdene for de gravide og fødende tilknyttet OUH, i løbet af den næste måned vender tilbage til normalen.

Jordemodermanglen har betydet at gravide og fødende kvinder siden 10. juli ikke har fået samme service som tidligere.

Udover at den fødselsforberedende undervisning har været sat i bero har antallet af jordemoderkonsultationer været skåret ned fra 6 til 4.
40 kvinder er før fødslen blevet omvisiteret til Svendborg Sygehus, 11 kvinder i fødsel er akut blevet sendt til Svendborg.