I det fynske folks tjeneste

FOF fusionerer med Den Rytmiske Aftenskole

To af Odenses store aftenskoler har valgt at fusionere. Det drejer sig om Den Rytmiske Aftenskole og Frit Oplysnings Forbund.

-

To af Odenses store aftenskoler har valgt at fusionere. Det drejer sig om Den Rytmiske Aftenskole og Frit Oplysnings Forbund.

De to skoler er specialister på hvert deres område. Den Rytmiske Aftenskole har stor erfaring med dans og musik. Og Frit Oplysningsforbund har sine kompetencer indefor sprog, bevægelse og de kreative fag.

Fusionen skyldes nedskæringer på området for folkeoplysning. Og så hænger den samme med de seneste års stigninger i deltagerbetalingen. En faktor som fulgte efter folkeoplysningsloven fra 2001.

Fusionen mellem Den Rytmiske Aftenskole og Frit Oplysningsforbund træder i kraft den 1. august. Den ny leder bliver Michael Sanvig. Han er for tiden skoleleder for Den Rytmiske Aftenskole.

Alt i alt skal fusionen sikre de to skoler i den skærpede konkurrencesituation.