I det fynske folks tjeneste

Forældre i Skibhusene i Odense protesterer

Odense Kommune har besluttet at ændre skoledistrikterne, så Risingsskolen får 21 børn der i dag hører til Skt. Hans Skole. Forældrene i Skibhuskvarteret protesterer. 

Ændring af skoledistrikter upopulært blandt forældre på Sct. Hans Skole

Forældrene mener ikke, de er blevet hørt i sagen, som blev vedtaget af Børn- og Ungeudvalget sidst i november.

Flytningen af eleverne betyder, at de skal gå i en skole med 23% tosprogede elever, hvorimod Skt. Hans Skole næsten ingen har.

Men det er ikke årsagen til protesterne, siger forældrene.

- Vi ville gerne have, at begge skoledistrikter blev endnu mere integreret for at sikre en god blanding af eleverne, siger en af forældrene, Mads Glenstrup.

Derfor vil de gerne i dialog med Odense Kommune.

Skolerådmand Jane Marie Jegind besvarer kritikken med, at kommunen har hørt skolebestyrelserne før beslutningen om de 21 elever.

- Dialogen om integration fortsætter efter nytår, når vi skal tage fat på den overordnede planlægning af integrationen på skolerne i Odense Kommune, siger Jane Marie Jegind.

Forældrene i Skibhuskvarteret har samlet 216 protestbreve og -underskrifter, som de afleverer til rådmanden tirsdag eftermiddag.