I det fynske folks tjeneste

Forbedringer på børneområdet udskudt

Odense Kommune udskyder nu de lovede forbedringer om mere personale i skolefritidsordningerne og udvidet åbningstider i børnehaverne til sommer. Per Berga Rasmussen raser over beslutningen.

Udvidelsen åbningstiderne i børnehaverne bliver udskudt til sommer

Aller partier i Odense Byråd deltog i budgetforliget for 2007. Her blev det blandt andet vedtaget at åbningstiderne i daginstitutionerne skulle udvides med to timer og at der skulle mere personale i SFO'erne.

Nu har Børn- og Ungeudvalget besluttet at de lovede serviceforbedringer først træder i kraft 1. august.

Merforbrug på 8 mio

- Det var meningen, at forbedringerne skulle ske fra 1. januar, og det var derfor vi gik med i budgetforliget. Jeg mener, at vores tilslutning til forliget er sket under falske forudsætninger, siger Per Berga Rasmussen fra Enhedslisten. 
 
Det er et enigt Børn- og Ungeudvalg, der har besluttet at de lovede forbedringer på børneområdet nu bliver udskudt til sommer.

- Vi har haft et merforbrug på den vidtgående specialundervisning på over otte millioner, og alle har vidst at de penge skulle hentet på en eller anden måde, så derfor har vi besluttet at udskylde opnormeringen på børneområdet til august, siger rådmand Jane Marie Jegind(V).

I følge rådmanden ville forbedringerne under ingen omstændigheder have været trådt i kraft pr. 1. januar 2007 alligvel, da udvalget først skal undersøge hvordan den udvidede åbningstid skal placeres.

Per Berga Rasmussen har nu anmodet om et gruppeformandsmøde inden næste byrådsmøde for at få en forklaring fra de andre partier på hvorfor serviceforbedringerne er udskudt.