I det fynske folks tjeneste

Forgiftede dyr på Sydlangeland

2 ravne, 7 musvåger og en ræv er indenfor den sidste måneds tid fundet døde på marker øst for Hennetved på Sydlangeland. De to ravne er sammen med 5 musvåger blevet undersøgt for gift af Danmarks Fødevarerforskning i Århus.

-

2 ravne, 7 musvåger og en ræv er indenfor den sidste måneds tid fundet døde på marker øst for Hennetved på Sydlangeland. De to ravne er sammen med 5 musvåger blevet undersøgt for gift af Danmarks Fødevarerforskning i Århus. Her blev der konstateret store mængder af giftstoffet parathion i alle de undersøgte fugle. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening. 

- Det er uanstændigt. Vi er meget forargede over, at det sker i Danmark i dag, siger naturvejleder, Marianne Krag Petersen fra Danmarks Naturfredningsforening.

De første fund blev gjort den 11. marts, hvor Danmarks Naturfredningsforening fandt to døde ravne på en mark nord for Kågårdsvej ved Hennetved. Senere er der fundet 5 døde musvåger i samme område samt to musvåger og en ræv ved Konabbe Skov få hundrede meter syd for marken med de første fund.  

En af musvågerne blev fundet af en gruppe børn på skoleudflugt.

- Parathion er dødeligt giftigt. Det kunne jo være gået frygtelig galt, hvis børnene havde pillet i den døde fugl, fortæller Marianne Krag Petersen.

En anden musvåge blev fundet af en hund, der nåede at gnave i det døde fugleskrog, inden hundens ejer fik grebet ind. Efter klare forgiftnings-symptomer fik hunden brækmiddel og kom sig efter et par dage.   

Marianne Krag Petersen fortæller, at dyrene bliver forgiftede af kød, der er dyppet i den ulovlige gift eller æg, hvor giften er sprøjtet ind i. Naturfredningsforeningen har en klar mistanke om, hvem der har interesser i at forgifte rovfugle.

- Det er som regel folk med jagtinteresser. Folk, der vil beskytte jagtbare dyr som fasaner mod rovfugle, siger Marianne Krag Petersen.

Danmarks Naturfredningsforening har anmeldt sagen til Svendborg Politi.