I det fynske folks tjeneste

Forskere beder om hjælp til at følge gople

Dræbergoplen kan gøre fiskerne arbejdsløse. Biologer beder befolkningen melde om fund af den uønskede gæst.

Forskere beder nu borgerne om hjælp til at kortlægge forekomsten af den skadelige dræbergople i de danske farvande.

Der er nemlig ikke noget nationalt overvågningsprogram, som følger udbredelsen af den uindbudte gæst, siger lektor, dr.phil. Ole S. Tendal fra Zoologisk Museum i København.

Dræbergoplen gjorde sin overrumplende entre på søterritoriet herhjemme i 2007 og er frygtet, fordi den æder løs af fiskelarver og kan gøre store indhug i fiskebestande.

- I Sortehavet gjorde den så stor skade ved at æde dyreplankton og fiskenes æg og larver, at dele af fiskeriet kollapsede. Nu er der grund til at gøre opmærksom på, at noget lignende kan ske i danske farvande, siger Ole Tendal.

Ribbegoplen, som den rettelig hedder, er oval og måler kun få centimeter i længden. Den er ufarlig for mennesker.

I 2008 er den foreløbig rapporteret fra Saltum Strand i Jammerbugten,
Skagen Strand, Kalø Vig, Middelfart Havn, Horsens Fjord, Ærøskøbing Havn, Kalundborg Fjord, Musholm i Storebælt og dele af Øresund.

Fund af ribbegopler kan meldes på mail på adressen: ostendal@snm.ku.dk.

Se video-indslag fra TV2/FYN fra 25. juni 2007 her.