I det fynske folks tjeneste

Forsvarer raser over forbud

Forsvarerne i terrorsagen har fået forbud mod at drøfte politiets beviser med deres klienter.

Det er "kafkask", at forsvarerne i terrorsagen fra Odense ikke må drøfte sagens oplysninger med deres klienter. Det siger den ene af forsvarerne, Bjørn Elmquist.

- Jeg må ikke engang drøfte min klients egne forklaringer til politiet og dommerne med ham, siger han.

I alvorlige sager sker det jævnligt, at forsvarerne får adgang til politiets materiale under forudsætning af, at de ikke viderebringer oplysningerne til de sigtede i sagen. Men ifølge Elmquist skal der ske en individuel vurdering af materialet. Man kan ikke bare sætte et fortroligt-stempel over hele bunken af sagsakter på en gang.

Odense Politi regner med, at spørgsmålet om forsvarernes forbud skal drøftes i retten på tirsdag.