I det fynske folks tjeneste

Fortsat kraftig trafikstigning på de store broer

Biltrafikken over Storebælt er i årets første seks måneder steget med 9 procent i forhold til sidste år. Det fremgår af Sund & Bælts halvårsrapport.

Stigningerne svarer til ca. 2.100 flere biler dagligt på både Storebælt og Øresund.
 
Væksten på Øresund skyldes først og fremmest øget regional trafik, mens stigningen på Storebælt primært skyldes den generelle prisnedsættelse, der blev indført i juni sidste år.
 
Indtjeningen fra vejtrafikken over Storebælt er faldet med 68 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. På Øresundsbron er indtjeningen fra vejtrafikken steget med ca. 43 mio. kr.